info@resinjam.com

09131114673

03132675118

ISO 10002:2014

نگرش استاندارد ISO10002:2014 درمورد شکایات مشتریان کاملا مدرن بوده و شکایات مشتریان را منابع اطلاعاتی مفید و رایگانی می داند. این استاندارد بیان می کند، مدیریت صحیح شکایات مشتریان علاوه بر اینکه مسبب کسب اطلاع از مشکلات سازمان است، همچنین باعث ایجاد وفاداری و پایبندی مشتریان و در نهایت رضایتمندی آن ها نیز می شود.

شرکت صنایع ایجاد رزین جام با عنایت به خدمات پس از فروش و سیاست مشتری مداری خود از سال 2014 موفق به اخذ این استاندارد جهانی شده است.

 

ISO 10002:2014