info@resinjam.com

09131114673

03132675118

کشاورزی

شرکت صنایع ایجاد رزین جام با توجه به نیاز صنعت کشاورزی و فضای سبز، با تولید کوپلیمر وینیل استات CR615 به بخشی از این نیاز پاسخ داد. این محصول کاربردهای مختلفی از جمله چسب هرس، دفع قارچ، ساخت سموم کشاورزی، نگه دارنده آب و ... را دارا می باشد.