info@resinjam.com

09131114673

03132675118

چوب

شرکت صنایع ایجاد رزین جام با تولید رزین های وینیل استات RH-511 و RH-520 با درصدهای جامد مختلف، گامی بلند برای استفاده در چسب صنایع چوبی برداشته است. گفتنی است این چسب های تولید شده توسط این شرکت، با استفاده از خط تولید و تکنولوژی به روز دنیا، از مرغوب ترین چسب های حال حاضر کشور می باشد.